Logo Planeta Odkrywców
SKW
SKW
NASZE MENU
STREFA UCZNIA
KĄTEK POETYCKI
Kątek poetycki
KONTAKT

Zespół Szkół Integracyjnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Skierniewicach

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

Telefon: 46 833-81-91
Fax: 46 833-81-91
Adres e-mail: zsi9@op.pl

NIP: 836-16-94-206
REGON: 750729358

EdukacjaRada Miasta
12 Wrz

Stypendium szkolne

Informacja dla rodziców o stypendium szkolnym

Pomoc w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2016/2017.

Wniosek na stypendium należy pobrać ze strony i wraz z udokumentowaną informacją o dochodach złożyć do pedagoga szkolnego.

Należy przedłożyć dokumenty o dochodach (netto) uzyskanych w sierpniu bieżącego roku. Kryterium do uzyskania stypendium to kwota 514 zł na osobę w rodzinie.

Uczeń powinien spełnić następujące kryteria: miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 514 zł, w rodzinie występuje: niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina jest niepełna, bezrobocie, alkoholizm.

Termin składania wniosku – nie później niż do 15.09.2016.

Pedagog szkolny

Wniosek


Zespół Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach
ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice, tel/fax: (0-46) 833-81-91, NIP: 836-16-94-206