Stypendium szkolne

Informacja dla rodziców o stypendium szkolnym

Pomoc w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2016/2017.

Wniosek na stypendium należy pobrać ze strony i wraz z udokumentowaną informacją o dochodach złożyć do pedagoga szkolnego.

Należy przedłożyć dokumenty o dochodach (netto) uzyskanych w sierpniu bieżącego roku. Kryterium do uzyskania stypendium to kwota 514 zł na osobę w rodzinie.

Uczeń powinien spełnić następujące kryteria: miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 514 zł, w rodzinie występuje: niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina jest niepełna, bezrobocie, alkoholizm.

Termin składania wniosku – nie później niż do 15.09.2016.

Pedagog szkolny

Wniosek

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność