Regulamin Czytelni

 

Regulamin czytelni szkolnej zespołu szkół integracyjnych w Skierniewicach.

1.       Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , pracownicy ZSI oraz rodzice.

2.       Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.       Każdy odwiedzający czytelnie jest zobowiązany wpisać się osobiście do zeszytu odwiedzin.

4.       Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej, Regulamin Czytelni Szkolnej, Regulamin Stanowska Komputerowego.

5.       Uczniowie korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnie okrycie.

6.       Czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposarzenia czytelni oraz kulturalne zachowanie się

7.       W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni i czasopism dostępnych dla uczniów za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

8.       Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić nauczycielowi.

9.       Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, proponuje źródła informacji czytelnikowi, stara się pomóc czytelnikowi w skutecznym znalezieniu poszukiwanej informacji.

10.   Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść inną pozycją wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.

11.   Wnoszone czasopisma i książki, z których uczeń zamierza korzystać z czytelni powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.   Czytelnicy zachowujący się głośno, niekulturalnie, łamiący zasady regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni szkolnej lub niektórych zasobów czytelni.

13.   W czytelni obowiązuje Regulamin Biblioteko Szkolnej.

14.   Zasady korzystania za stanowiska komputerowego określa osoby regulamin.

15.   Wszelkie polecenia i ustalenia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla czytelnika.

16.   Każdy czytelnik powinien zaznajomić  się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece i czytelni. Skorzystanie z biblioteki i czytelni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami. Nie zapoznanie się przez ucznia z regulaminami nie zwalnia z ich przestrzegania.

 

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility