Regulamin Czytelni

 

Regulamin czytelni szkolnej zespołu szkół integracyjnych w Skierniewicach.

1.       Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , pracownicy ZSI oraz rodzice.

2.       Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3.       Każdy odwiedzający czytelnie jest zobowiązany wpisać się osobiście do zeszytu odwiedzin.

4.       Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej, Regulamin Czytelni Szkolnej, Regulamin Stanowska Komputerowego.

5.       Uczniowie korzystający z czytelni pozostawiają w szatni wierzchnie okrycie.

6.       Czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposarzenia czytelni oraz kulturalne zachowanie się

7.       W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni i czasopism dostępnych dla uczniów za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

8.       Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce, a książki zwrócić nauczycielowi.

9.       Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, proponuje źródła informacji czytelnikowi, stara się pomóc czytelnikowi w skutecznym znalezieniu poszukiwanej informacji.

10.   Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść inną pozycją wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.

11.   Wnoszone czasopisma i książki, z których uczeń zamierza korzystać z czytelni powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.

12.   Czytelnicy zachowujący się głośno, niekulturalnie, łamiący zasady regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni szkolnej lub niektórych zasobów czytelni.

13.   W czytelni obowiązuje Regulamin Biblioteko Szkolnej.

14.   Zasady korzystania za stanowiska komputerowego określa osoby regulamin.

15.   Wszelkie polecenia i ustalenia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla czytelnika.

16.   Każdy czytelnik powinien zaznajomić  się z regulaminami obowiązującymi w bibliotece i czytelni. Skorzystanie z biblioteki i czytelni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami. Nie zapoznanie się przez ucznia z regulaminami nie zwalnia z ich przestrzegania.

 

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność