Caritas

15 lutego 2006 roku w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Caritas (SKC).

Posiada ono status organizacji, kieruje się przyjętym regulaminem, współpracuje  z Caritas Diecezji Łowickiej i parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa, na terenie której znajduje się nasza szkoła.

SKC jest formą wolontariatu, opartą na duchu miłości chrześcijańskiej. Celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznania, narodowość czy rasę.

SKC jest odpowiedzią na rodzącą się potrzebę zaspakajania społecznych oraz duchowych potrzeb  dzieci i młodzieży. Jest propozycją dla naszych uczniów, aby pożytecznie spędzali swój wolny czas.
Opiekunami SKC są: p. B. Rosińska, p. A. Kobus i p. B.Ziębińska.
Obecnie Koło liczy 39 wolontariuszy. Są to uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna. Obszarem działania SKC jest nasza szkoła.
Nasi wolontariusze podejmują różne akcje dobroczynne. Pozyskane pieniądze przeznaczone są na pomoc dla uczniów naszej szkoły pochodzących z mniej zamożnych rodzin.
Działalność SKC przyniosło już zadawalające efekty.
Społeczność szkolna została bardziej uwrażliwiona na różne obszary ludzkiej biedy. Młodzież podejmując pracę na rzecz potrzebujących kształtuje właściwe postawy społeczne tj.
  • szacunek,
  • współodpowiedzialność,
  • wrażliwość.

Wszystkim wolontariuszom życzymy głębokiej radości z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility