Caritas

15 lutego 2006 roku w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Caritas (SKC).

Posiada ono status organizacji, kieruje się przyjętym regulaminem, współpracuje  z Caritas Diecezji Łowickiej i parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa, na terenie której znajduje się nasza szkoła.

SKC jest formą wolontariatu, opartą na duchu miłości chrześcijańskiej. Celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznania, narodowość czy rasę.

SKC jest odpowiedzią na rodzącą się potrzebę zaspakajania społecznych oraz duchowych potrzeb  dzieci i młodzieży. Jest propozycją dla naszych uczniów, aby pożytecznie spędzali swój wolny czas.
Opiekunami SKC są: p. B. Rosińska, p. A. Kobus i p. B.Ziębińska.
Obecnie Koło liczy 39 wolontariuszy. Są to uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna. Obszarem działania SKC jest nasza szkoła.
Nasi wolontariusze podejmują różne akcje dobroczynne. Pozyskane pieniądze przeznaczone są na pomoc dla uczniów naszej szkoły pochodzących z mniej zamożnych rodzin.
Działalność SKC przyniosło już zadawalające efekty.
Społeczność szkolna została bardziej uwrażliwiona na różne obszary ludzkiej biedy. Młodzież podejmując pracę na rzecz potrzebujących kształtuje właściwe postawy społeczne tj.
  • szacunek,
  • współodpowiedzialność,
  • wrażliwość.

Wszystkim wolontariuszom życzymy głębokiej radości z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność