Doradca zawodowy

Doradca zawodowy
mgr Magdalena Rogala-Kobus

Witaj na stronie Szkolnego Doradcy Zawodowego!

Witamy na naszej stronie wszystkich młodych, kreatywnych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę i umiejętności odnalezienia swojego miejsca w karierze zawodowej.

Jeżeli nie potrafisz odnaleźć się w trudnej rzeczywistości, nie masz sprecyzowanych planów na przyszłość,

ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO!!!


Doradca Zawodowy

zaprasza na rozmowy indywidualne w dniach:

Poniedziałek 10:45-11:30

Wtorek 13:50-14:35


Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

  • pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnej i zawodowej,
  • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji,
  • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
  • współpraca z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe w szkołach.

WAŻNE LINKI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO:

https://mapakarier.org/#/map?_k=u158e9

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/

https://doradztwo.ore.edu.pl/pozostale-filmy/

SZKOŁY W NASZEJ OKOLICY:

https://loprus.pl/

https://ekonomik.edu.pl/

http://www.budowlanka1.edu.pl/

http://www.zs4skierniewice.szkola.pl/

http://zsz2skc.pl/dokumenty/ofertaeduk201819.pdf

 

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility