Dzień Otwarty Szkoły

img009

Dnia 11.03.2014 r. został zorganizowany Dzień Otwarty naszej Szkoły dla przyszłych uczniów klas pierwszych. Na początku o godz. 17 na auli odbyło się spotkanie Pani Dyrektor z rodzicami. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zachęcali rodziców wraz z dziećmi do zwiedzania szkoły oraz zapraszali do klas I – III na zajęcia edukacyjne. W klasach nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowali dla dzieci różne zajęcia: twórczości, plastyczne, teatralne, gry i zabawy dydaktyczne oraz zajęcia z glottodydaktyki. Kandydaci na przyszłych uczniów klas pierwszych z ogromną chęcią uczestniczyli w tych zajęciach, spisali się na medal. 

M. Biernat, B. Bieniewicz

Ustawienia czcionki
Kontrast