EKOPRACOWNIA

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka wzięła udział w kolejnej edycji konkursu

„Moja wymarzona ekopracownia”,

zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 39 600 zł
(wartość ogólna zadania 41 706 zł), które wykorzystane zostało na realizację zadania

Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni „4 PORY ROKU” w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach 

Sala wyposażona została w nowoczesne oświetlenie, meble, tablicę interaktywną z nagłośnieniem, laptopa, wizualizer, aparat fotograficzny, mikroskopy, pozycje książkowe, atlasy, gry dydaktyczne, puzzle, plansze, zestawy interaktywne i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie klas IV – VI będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia dodatkowe – kółko przyrodnicze oraz szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody.

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Planowany do uzyskania efekt:

  • zwiększona wrażliwość, wychodząca naprzeciw przyrodzie i sprzyjająca  ekologicznej aktywności uczniów w opiece nad przyrodą i krajobrazem,
  • podniesiona współodpowiedzialność za obecny stan przyrody i krajobrazu,
  • wzmocniona świadomość i odpowiedzialność ekologiczna,
  • poszerzenie wiedzy nt. ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci oraz zbierania surowców wtórnych,
  • zrozumienie wpływu rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka,
  • wykształcenie nawyku zachowań proekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły: zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, dbałość o czyste otoczenie zarówno szkoły jak i domu,
  • dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami (opracowanie materiałów do gazetki szkolnej)
  • nabycie umiejętności: samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i obserwacji, mikroskopowania oraz prowadzenia notatek, dokumentowania realizowanych działań.

Jak segregować śmieci

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

wfo

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility