EKOPRACOWNIA

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka wzięła udział w kolejnej edycji konkursu

„Moja wymarzona ekopracownia”,

zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 39 600 zł
(wartość ogólna zadania 41 706 zł), które wykorzystane zostało na realizację zadania

Zaprojektowanie i utworzenie ekopracowni „4 PORY ROKU” w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach 

Sala wyposażona została w nowoczesne oświetlenie, meble, tablicę interaktywną z nagłośnieniem, laptopa, wizualizer, aparat fotograficzny, mikroskopy, pozycje książkowe, atlasy, gry dydaktyczne, puzzle, plansze, zestawy interaktywne i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

Uczniowie klas IV – VI będą mieli szansę uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych:
Zajęcia dodatkowe – kółko przyrodnicze oraz szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody.

Dzięki dobrze wyposażonej pracowni uczniowie w nowoczesny sposób zdobywać będą wiedzę z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej.

Planowany do uzyskania efekt:

  • zwiększona wrażliwość, wychodząca naprzeciw przyrodzie i sprzyjająca  ekologicznej aktywności uczniów w opiece nad przyrodą i krajobrazem,
  • podniesiona współodpowiedzialność za obecny stan przyrody i krajobrazu,
  • wzmocniona świadomość i odpowiedzialność ekologiczna,
  • poszerzenie wiedzy nt. ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci oraz zbierania surowców wtórnych,
  • zrozumienie wpływu rolnictwa i przemysłu na środowisko i zdrowie człowieka,
  • wykształcenie nawyku zachowań proekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły: zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, dbałość o czyste otoczenie zarówno szkoły jak i domu,
  • dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami (opracowanie materiałów do gazetki szkolnej)
  • nabycie umiejętności: samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i obserwacji, mikroskopowania oraz prowadzenia notatek, dokumentowania realizowanych działań.

Jak segregować śmieci

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

wfo

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność