Integracyjne Liceum Ogólnokształcące

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające z przepisów prawa oraz szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychologicznego, społecznego, estetycznego, moralnego i duchowej osobowości ucznia, a także przygotowanie do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie.

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące:

  1. kształci i wychowuje młodzież, przygotowując ją do dalszej nauki i życia we  współczesnym świecie,
  2. kieruje samodzielną nauką uczniów, ułatwiając im osiągnięcie jak najlepszych wyników w nauce,
  3. umożliwia uczniom dokonywanie świadomego wyboru dalszego wyboru kształcenia,
  4. umożliwia uczniom naukę w duchu tolerancji, empatii i zrozumienia,
  5. zapewnia naukę w placówce  z nowoczesną bazą dydaktyczną,
  6. kładzie nacisk na indywidualizację nauczania, poprzez dostosowanie celów, metod, form organizacyjnych oraz zadań do możliwości, zainteresowań i potrzeb poznawczych uczniów,
  7. stosuje ocenianie kształtujące, promujące różnorodność indywidualnych osiągnięć oraz postępów ucznia w toku procesu nauczania – uczenia się.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Integracyjnego Liceum Ogólnokształcącego

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność