Kątek Poetycki im. Agnieszki Podkoń

Aby Wasze piękne wiersze nie uległy zapomnieniu, 

będziemy  umieszczać je tutaj – w „Kątku poetyckim”.
 
 

AGNIESZKA   PODKOŃ

aGNIESZKA2

 w latach 2002 – 2011

uczennica Zespołu Szkół Integracyjnych

im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach

niepełnosprawna  młoda poetka

jej imieniem nazwano Kątek Poetycki ZSI,

którego była pierwszym i honorowym Gościem

AGNIESZKA 4

jest wciąż wśród nas

dzięki wierszom,

które pisała…

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility