Konkursy z WFOŚiGW

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 9 wzięła udział  w realizacji  zadania konkursowego:  Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach

Projekt ten mogliśmy realizować dzięki udziałowi w konkursie organizowanym przez     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i pozytywnym dla nas rozstrzygnięciu.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 23 850,00 (całkowity koszt zadania 26 500,00), które wykorzystane zostało na realizację zadania ekologicznego „ Jestem sąsiadem parku – poznaję, doświadczam, szanuję.” –  Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach.

 W wyniku realizacji projektu uczniowie pozyskali  wiedzę o Bolimowskim Parku Krajobrazowym znajdującym się w sąsiedztwie szkoły. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Załęczańskim Parku Krajobrazowym i Ojcowskim Parku Narodowym oraz  ogrodzie botanicznym – Arboretum w Rogowie. Przez bezpośredni kontakt, poznali krajobraz i przyrodę parków, bogactwo świata roślin i zwierząt ,ich różnorodność .

Zakończony projekt pogłębił wśród uczniów wiedzę i zainteresowania ekologią. Stali się wrażliwsi na piękno otaczającej nas przyrody i świadomi zagrożeń, jakie powoduje człowiek poprzez nieprawidłowe  użytkowanie jej zasobów . Zdobyta wiedza podczas realizacji poszczególnych zadań, posłuży im w dalszej edukacji szkolnej. Zajęcia przyrodniczo – edukacyjne przyczyniły się do wzrostu stanu świadomości ekologicznej wśród uczniów naszej szkoły. Ukazały  problemy  ochrony środowiska.

Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dzieci , którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji założeń programu. Nauczyciele przygotowujący program zdobyli bardzo cenne doświadczenie. Program przyniósł wiele korzyści. Do najważniejszych zaliczyć można poszerzenie postaw ekologicznych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej,  popularyzacja wiedzy o walorach przyrodniczych naszego regionu, zwiększenie świadomości społeczności szkolnej, lokalnej na temat zagadnień związanych  z formami ochrony przyrody w regionie i w Polsce oraz poszerzanie wiedzy i kształcenie świadomości, że rozwiązywanie problemów globalnych jest możliwe przez podejmowanie działań lokalnych.

Zajęcia praktyczne podczas zwiedzania ścieżek edukacyjnych przez uczniów, zajęcia lekcyjne o tematyce ekologicznej oraz konkursy na szczeblu szkolnym, miejskim i powiatowym pozwoliły osiągnąć zamierzony efekt ekologiczny. Pragniemy dalej kontynuować program, który spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców, jesteśmy przekonani, że takie działania pozwolą spokojnie spojrzeć w przyszłość na otaczającą nas przyrodę.

Ponadto szkoła została wyposażona w atrakcyjne pomoce dydaktyczne takie jak : kompasy, lornetki, zestawy doświadczalne, gry edukacyjne, plansze, mapy, karty edukacyjne itp.

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility