Stołówka szkolna

WYDAWANIE OBIADÓW
11:30
Dzieci kończące lekcje.
12:10
Dzieci ze świetlicy z nauczycielem.
12:10 lub 12:50
Uczniowie klas I szkoły podstawowej wg. odrębnego grafiku.
12:25-12:45
Uczniowie klas II, III i IV szkoły podstawowej.
13:30-13:50
Uczniowie klas V, VI i VII szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjum.

W indywidualnych przypadkach każdy uczeń w godzinach od 11:30 do 14:00.

 

Opłaty za miesiąc

  GRUDZIEŃ

14 DNI X 3,83 ZŁ= 53,62 ZŁ

przyjmowane będą w nieprzekraczalnym

terminie

5.12.2018 – 10.12.2018

w  godzinach:

PONIEDZIAŁEK 12:20 – 13:20

WTOREK 11:50 – 12:50

ŚRODA 9:50 – 10:50

CZWARTEK 15:00 – 16:00

PIĄTEK 11:00 – 12:00

Poza tym terminem istnieje możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną:

Szkoła Podstawowa nr 9

PKO BP Oddział Skierniewice

78 1020 3352 0000 1302 0193 3878

Przy wpłacie na konto należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, uczeń nie będzie mógł kontynuować spożywania posiłków do końca danego miesiąca!!!

Ogłoszenie

Odwołanie obiadu należy zgłosić od godz. 8:00 do godz. 9:00 danego dnia roboczego informując o tym sekretariat lub intendentkę osobiście lub telefonicznie (nr tel. 46 833 81 91).

W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów prosimy o pisemną informację (druk do pobrania w zał. nr 2 lub u intendentki) i dostarczenie do stołówki szkolnej.

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia na obiady

Załącznik nr 2 – karta rezygnacji

Załącznik nr 3 – godziny wydawania obiadów

Załącznik nr 4 – zmiana dni korzystania z obiadów

Accessibility