Otwarte dla dzieci

1. Biblioteka

Biblioteka funkcjonuje od 1995 roku, liczba jej czytelników sięga 600 osób, a liczba woluminów wynosi 8.330 pozycji. Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze i ściśle współpracuje z Miejskim Oddziałem Biblioteki Dziecięcej w Skierniewicach. Od września 2011 roku działa w nowym segmencie C.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrzechwytywanieOLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyczny jest miejscem wsparcia dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców w zakresie samoobserwacji, samoopieki i samopielęgnacji. Pracująca tam pani pielęgniarka Elżbieta Andrzejewska służy pomocą, radą, i codziennie otacza wszystkich fachową opieką.

piel

3. Pracownie komputerowe

W szkole funkcjonują trzy pracownie komputerowe. Dwie pracownie komputerowe posiadają zainstalowany system Windows 10, natomiast jedna system Windows 7. Dodatkowym oprogramowaniem jest pakiet Microsoft Office i programy edukacyjne. W pracowniach prowadzone są zajęcia informatyki dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także zajęcia kółka komputerowego. Są one także udostępniane innym nauczycielom, w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

20130906_144241

4. Świetlica szkolna

Świetlica szkolna rozpoczęła swoją działalność od pierwszych dni pracy szkoły, czyli 1 września 1995 r. Uczęszcza do niej średnio 60 osób. Pierwszeństwo z jej korzystania mają dzieci z nauczania początkowego oraz dzieci z różnymi dysfunkcjami.  Świetlica, oprócz głównych zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzi szeroką działalność w dziedzinie plastyki, teatru i współpracy z pomocą społeczną. Dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych na szczeblu miejskim, rejonowym, ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie uzyskują wysokie lokaty. Świetlica jest organizatorem wielu wystaw prac plastycznych swoich wychowanków, które uświetniają ważne wydarzenia szkolne. W wyniku działalności teatralnej, wystawionych zostało wiele przedstawień na forum szkoły i w zaprzyjaźnionych instytucjach.
Od września 2011 roku działa w nowym segmencie C.

Obraz5Obraz4

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność