Wiadomości dla rodzica

Zapraszam Państwa do obejrzenia filmików przygotowanych przez
Fundację Dzieci Niczyich na temat klapsów, ale nie tylko.
Pedagog szkolny: Aneta Nowak.

O telefonach komórkowych
O zebraniach z rodzicami – artykuł p. Joanny Jaworskiej-Cichal
Instrukcja obserwacji i pomocy dziecku choremu na cukrzycę
Dyslektyk na lekcji języka obcego
Dyslektyk na lekcji języka obcego

 

 

Artykuły do pobrania:

17. Wady postaw u dzieci

16. Telefony komórkowe

15. Na smyczy

14. Przewodnik dla rodziców. Uzależnienia behawioralne.Patologiczny hazard i internet.

13.Informacja o programie Owoce w szkole

12.Praktyczny poradnik dla rodziców

11.Dyslektyk na lekcji języka obcego

10.Bezpieczny wypoczynek

9. Cukier a mózg

8. Kieszonkowe

7. Zasady i formy usprawiedliwiania nieobecności uczniów klas III gimnazjum

6. O stresie

5. Europejska karta praw i obowiązków rodziców

4. Rodzina z plusem

3. Co z tym klapsem?

2. Ulotka o turnusie rehabilitacyjnym

1. Informacje o telefonie zaufania

 

10) Prośba do rodziców- przeczytaj

9) List do rodziców- Rzecznik Praw Dziecka 2011/2012-przeczytaj

8) Wyprawka szkolna na rok szkolny 2011/2012- przeczytaj

7) Informator dla rodziców (bezpieczny internet)- przeczytaj

6) Jak sobie radzić ze stresem- przeczytaj

5) Zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego- przeczytaj

4) Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie grypy A/H1N1- przeczytaj

3) List od Pedagoga-Używki-przeczytaj

2) List od pielęgniarki szkolnej-przeczytaj

1) Nowe zagrożenie-dopalcze-art.Pedagoga szkol.-przeczytaj


Szanowni Państwo

 

Pojedyncze przypadki zgłoszone przez rodziców o problemie wszawicy skłoniły nas do zapoznania Państwa z instrukcją postępowania.

Wszawica jest chorobą zakaźną, ale szybko i całkowicie wyleczalną.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka odstąpiono od procedury kontroli czystości głów. Obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości głów bez zgody rodziców.

Przebywanie osób w skupiskach podczas pobytu w szkole, przedszkolu, podczas wypoczynku, wycieczek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci w celu uniknięcia wszawicy:

  • związywanie długich włosów, ewentualnie noszenie krótkich fryzur ułatwiających pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry głowy i włosów, edukowanie i wdrażanie nawyków dzieciom (unikanie cudzych grzebieni, szczotek),
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w  tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie włosów,
  • konieczność systematycznego sprawdzania przez rodziców głów dzieciom.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach należy jak najszybciej zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

W razie potrzeby, przy dużym zasięgu tego problemu trudne do rozwiązania przypadki Dyrektor Szkoły może zwrócić się o ukierunkowanie działań do Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

 

Pielęgniarka szkolna

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility