Wiadomości dla rodzica

Zapraszam Państwa do obejrzenia filmików przygotowanych przez
Fundację Dzieci Niczyich na temat klapsów, ale nie tylko.
Pedagog szkolny: Aneta Nowak.

O telefonach komórkowych
O zebraniach z rodzicami – artykuł p. Joanny Jaworskiej-Cichal
Instrukcja obserwacji i pomocy dziecku choremu na cukrzycę
Dyslektyk na lekcji języka obcego
Dyslektyk na lekcji języka obcego

 

 

Artykuły do pobrania:

17. Wady postaw u dzieci

16. Telefony komórkowe

15. Na smyczy

14. Przewodnik dla rodziców. Uzależnienia behawioralne.Patologiczny hazard i internet.

13.Informacja o programie Owoce w szkole

12.Praktyczny poradnik dla rodziców

11.Dyslektyk na lekcji języka obcego

10.Bezpieczny wypoczynek

9. Cukier a mózg

8. Kieszonkowe

7. Zasady i formy usprawiedliwiania nieobecności uczniów klas III gimnazjum

6. O stresie

5. Europejska karta praw i obowiązków rodziców

4. Rodzina z plusem

3. Co z tym klapsem?

2. Ulotka o turnusie rehabilitacyjnym

1. Informacje o telefonie zaufania

 

10) Prośba do rodziców- przeczytaj

9) List do rodziców- Rzecznik Praw Dziecka 2011/2012-przeczytaj

8) Wyprawka szkolna na rok szkolny 2011/2012- przeczytaj

7) Informator dla rodziców (bezpieczny internet)- przeczytaj

6) Jak sobie radzić ze stresem- przeczytaj

5) Zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego- przeczytaj

4) Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie grypy A/H1N1- przeczytaj

3) List od Pedagoga-Używki-przeczytaj

2) List od pielęgniarki szkolnej-przeczytaj

1) Nowe zagrożenie-dopalcze-art.Pedagoga szkol.-przeczytaj


Szanowni Państwo

 

Pojedyncze przypadki zgłoszone przez rodziców o problemie wszawicy skłoniły nas do zapoznania Państwa z instrukcją postępowania.

Wszawica jest chorobą zakaźną, ale szybko i całkowicie wyleczalną.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka odstąpiono od procedury kontroli czystości głów. Obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości głów bez zgody rodziców.

Przebywanie osób w skupiskach podczas pobytu w szkole, przedszkolu, podczas wypoczynku, wycieczek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci w celu uniknięcia wszawicy:

  • związywanie długich włosów, ewentualnie noszenie krótkich fryzur ułatwiających pielęgnację skóry głowy i włosów,
  • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry głowy i włosów, edukowanie i wdrażanie nawyków dzieciom (unikanie cudzych grzebieni, szczotek),
  • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
  • mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w  tygodniu),
  • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie włosów,
  • konieczność systematycznego sprawdzania przez rodziców głów dzieciom.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach należy jak najszybciej zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

W razie potrzeby, przy dużym zasięgu tego problemu trudne do rozwiązania przypadki Dyrektor Szkoły może zwrócić się o ukierunkowanie działań do Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

 

Pielęgniarka szkolna

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność