Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

* Przewodnicząca Rady Rodziców – Beata Słojewska

* Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców- Małgorzata Skrobacz

* Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców- Ewa Żebrowska

* Sekretarz Rady Rodziców – Gabriela Zawadzka

* Skarbnik Rady Rodziców- Elżbieta Boratyńska

* Komisja Rewizyjna w składzie:

* Anna Franczkowska

* Agnieszka Kłąb

* Agnieszka Supera

 

Numer konta Rady Rodziców

PKO BP  81 1020 4580 0000 1902 0132 2536

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 60 zł (jedno dziecko w szkole)

40 zł (drugie dziecko w szkole)

Regulamin Rady Rodziców

Rozliczenie Rady Rodziców za rok 2012/2013 

Accessibility