SKO

SKO czyli Szkolne Kasy Oszczędności

We wrześniu 2012 roku grupa 20 uczniów z klasy II c pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Pszczółkowskiej rozpoczęła realizację programu edukacji finansowej z PKO Bank Polski. Obecnie w akcji bierze udział już 73 uczniów z młodszych klas szkoły podstawowej. Jesteśmy na razie jedyną szkołą w Skierniewicach, która podjęła takie działania.

A oto kilka informacji o programie Szkolnych Kas Oszczędności.

  • Jest to program edukacyjny PKO Bank Polski. Bank ten od ponad 75 lat uczy najmłodszych oszczędzania i przedsiębiorczości. Teraz PKO BP proponuje jako pierwszy bank w Polsce serwis bankowości internetowej  dla najmłodszych.
  • Dzięki udziałowi w programie dzieci:

– uczą się zarządzania osobistymi  finansami

– kształcą nawyk świadomego oszczędzania

– zdobywają wiedzę na temat oszczędzania  i roli pieniądza we współczesnym świecie

– nabywają praktycznych umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych

  • SKO to bezpieczny, atrakcyjny graficznie i zrozumiały dla dzieci serwis bankowości internetowej.
  • Dzieci poprzez serwis mogą:

– mieć wgląd do stanu i historii swojego konta SKO w banku

– oszczędzać na wybrane cele poprzez zakładanie wirtualnych skarbonek

– korzystać z narzędzi finansowych

– zdobywać odznaki

 

Zasady otwierania kont bankowych dla dzieci

Konto dla dziecka otwierane jest na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna o przystąpieniu dziecka do programu SKO. Rodzic lub opiekun zarządza środkami swego dziecka zgromadzonymi na tym koncie. Prowadzenie konta jest bezpłatne, a oszczędności na nim gromadzone podlegają tygodniowej kapitalizacji odsetek. Do konta wydawana jest książeczka oraz legitymacja wzorowana na bankowej karcie płatniczej. Logowanie do serwisu jest proste i bezpieczne dla dzieci. Wpłat można dokonywać u opiekuna SKO, przelewem lub osobiście w banku. Oświadczenia dostępne są  u opiekuna SKO – Małgorzaty Pszczółkowskiej.

Więcej o programie na stronach internetowych

www.sko.edu.pl   lub  www.szkolneblogi.pl

Zapraszam do udziału w programie Szkolnych Kas Oszczędności.

Opiekun SKO – Małgorzata Pszczółkowska

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility