Uczeń zdolny

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIA

Uczniowie zdolni są radością rodziców i satysfakcją szkoły. Osiągnięcia  w nauce oraz działaniach pozaszkolnych sprawiają, że patrzy się na nich z zadowoleniem i spokojem. Można na nich liczyć w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i działaniach artystycznych. Stają się widoczni na tle otoczenia, mają szansę zrobienia kariery zawodowej, odniesienia sukcesu w wybranej dziedzinie. Od roku 2008/2009 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach realizowany jest Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia. Pozwala on każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany. Zadania realizowane w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia zostały tak określone, aby dotrzeć do wszystkich uczniów we właściwy sposób i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień.

Zachęcamy wszystkich, szczególnie Rodziców i uczniów do zapoznania się z Programem

Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, opiekun ucznia zdolnego, wychowawcy, pedagog szkolny, bibliotekarz. Szczególną pieczę nad realizacją Programu oraz nad pracą z uczniami zdolnymi sprawuje Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień.

Zespół SZWU

W przypadku wszelkich pytań związanych z programem i jego realizacją, wątpliwości, ale też sugestii czy uwag krytycznych prosimy zwracać się do członków SZWU zarówno osobiście, jak również poprzez adres e-mail:

zdolnyzsi@o2.pl

Stypendyści naszej szkoły

Lista uczniów, którym przyznano stypendium za I półrocze 2018/2019

Lista uczniów, którym przyznano stypendia w roku szkolnym 2017/2018 sportowe GIM i SP

lista uczniów, którym przyznano stypendia w roku szkolnym 2017/2018 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium za I półrocze 2017/2018

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017 sportowe GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2015/2016 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2014/2015 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano  stypendium w I sem.  roku szkolnego 2014/2015 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano  stypendium w roku szkolnym 2013/2014 GIM

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2013/2014-  SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium sportowe w roku szkolnym  2013/2014

Zmiany w naborze uczniów na półkolonie zimowe

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Skierniewice, organizatora półkolonii zimowych w szkołach, w bieżącym roku zapisując dziecko na półkolonie zimowe należy oprócz opłaty za wyżywienie uiścić opłatę w wysokości 25 zł – jeżeli dziecko będzie zapisane na jeden tydzień oraz 50 zł – jeżeli zostanie zapisane na dwa tygodnie.

Dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia jest warunkiem zapisania dziecka na listę uczestników półkolonii.

W przypadku dzieci objętych dożywianiem, istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na opłacenie pobytu dziecka na półkoloniach. Pieniądze z tytułu udziału dziecka w półkoloniach zimowych będą przeznaczone na zakup materiałów do prac plastycznych, gier, upominków, biletów wstępu do sal zabaw. Wpłaty dokonujemy w świetlicy szkolnej.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału uczniów już zapisanych poprzez
dokonanie wpłaty do dnia 11 stycznia.

Dzień 11 stycznia jest ostatecznym terminem zapisywania uczniów na półkolonie zimowe. Po tym terminie uczniowie nie będą już zapisywani. 

Accessibility