Uczeń zdolny

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIA

Uczniowie zdolni są radością rodziców i satysfakcją szkoły. Osiągnięcia  w nauce oraz działaniach pozaszkolnych sprawiają, że patrzy się na nich z zadowoleniem i spokojem. Można na nich liczyć w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i działaniach artystycznych. Stają się widoczni na tle otoczenia, mają szansę zrobienia kariery zawodowej, odniesienia sukcesu w wybranej dziedzinie. Od roku 2008/2009 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach realizowany jest Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia. Pozwala on każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany. Zadania realizowane w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia zostały tak określone, aby dotrzeć do wszystkich uczniów we właściwy sposób i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień.

Zachęcamy wszystkich, szczególnie Rodziców i uczniów do zapoznania się z Programem

Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, opiekun ucznia zdolnego, wychowawcy, pedagog szkolny, bibliotekarz. Szczególną pieczę nad realizacją Programu oraz nad pracą z uczniami zdolnymi sprawuje Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień.

Zespół SZWU

W przypadku wszelkich pytań związanych z programem i jego realizacją, wątpliwości, ale też sugestii czy uwag krytycznych prosimy zwracać się do członków SZWU zarówno osobiście, jak również poprzez adres e-mail:

zdolnyzsi@o2.pl

Stypendyści naszej szkoły

Lista uczniów, którym przyznano stypendia w roku szkolnym 2017/2018 sportowe GIM i SP

lista uczniów, którym przyznano stypendia w roku szkolnym 2017/2018 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium za I półrocze 2017/2018

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017 sportowe GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2015/2016 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2014/2015 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano  stypendium w I sem.  roku szkolnego 2014/2015 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano  stypendium w roku szkolnym 2013/2014 GIM

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2013/2014-  SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium sportowe w roku szkolnym  2013/2014

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność