Uczeń zdolny
Logo Planeta Odkrywców
SKW
SKW
NASZE MENU
STREFA UCZNIA
KĄTEK POETYCKI
Kątek poetycki
KONTAKT

Zespół Szkół Integracyjnych
im. Marii Grzegorzewskiej
w Skierniewicach

ul. Tetmajera 7
96-100 Skierniewice

Telefon: 46 833-81-91
Fax: 46 833-81-91
Adres e-mail: zsi9@op.pl

NIP: 836-16-94-206
REGON: 750729358

EdukacjaRada Miasta

Uczeń zdolny

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIA

Uczniowie zdolni są radością rodziców i satysfakcją szkoły. Osiągnięcia  w nauce oraz działaniach pozaszkolnych sprawiają, że patrzy się na nich z zadowoleniem i spokojem. Można na nich liczyć w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i działaniach artystycznych. Stają się widoczni na tle otoczenia, mają szansę zrobienia kariery zawodowej, odniesienia sukcesu w wybranej dziedzinie. Od roku 2008/2009 w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach realizowany jest Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia. Pozwala on każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany. Zadania realizowane w ramach Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Ucznia zostały tak określone, aby dotrzeć do wszystkich uczniów we właściwy sposób i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego potrzeb, możliwości, zainteresowań i uzdolnień.

Zachęcamy wszystkich, szczególnie Rodziców i uczniów do zapoznania się z Programem

Program realizują pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, opiekun ucznia zdolnego, wychowawcy, pedagog szkolny, bibliotekarz. Szczególną pieczę nad realizacją Programu oraz nad pracą z uczniami zdolnymi sprawuje Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień.

Zespół SZWU

W przypadku wszelkich pytań związanych z programem i jego realizacją, wątpliwości, ale też sugestii czy uwag krytycznych prosimy zwracać się do członków SZWU zarówno osobiście, jak również poprzez adres e-mail:

zdolnyzsi@o2.pl

Stypendyści naszej szkoły

Lista uczniów, którym przyznano stypendium za I półrocze 2017/2018

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017 sportowe GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2016/2017 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2015/2016 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2014/2015 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano  stypendium w I sem.  roku szkolnego 2014/2015 GIM i SP

Lista uczniów, którym przyznano  stypendium w roku szkolnym 2013/2014 GIM

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w roku szkolnym 2013/2014-  SP

Lista uczniów, którym przyznano stypendium sportowe w roku szkolnym  2013/2014


Zespół Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach
ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice, tel/fax: (0-46) 833-81-91, NIP: 836-16-94-206