Wycieczka połączona z warsztatami plastycznymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poznawali i tworzyli sztukę. Wycieczka  połączona z  warsztatami  plastycznymi odbyła się 15.02.2017.

Ustawienia czcionki
Kontrast