Zajęcia specjalistyczne

1. Rehabilitacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych

W zajęciach rehabilitacji ruchowej biorą udział dzieci autystyczne, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz dzieci z zespołem Downa. Z zajęć korzystają również Ci uczniowie, którzy wymagają stymulacji ruchowej, wynikającej z innych uwarunkowań, np. genetycznych. Prowadzący zajęcia stara się nieść pomoc wszystkim dzieciom potrzebującym usprawnienia zaburzonych funkcji ruchu. Rehabilitacją ruchową dzieci niepełnosprawnych od 1996 roku, zajmuje się fizjoterapeuta pan Jarek Łastowski.

2. Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są regularnie w szkole od 10 lat. Objęte tymi zajęciami są uczniowie klas I-IV. Kierowane są na nie dzieci z wadami postawy i innymi dysfunkcjami ciała. Gimnastyka prowadzona jest w specjalnie do tego celu przystosowanej sali. Rocznie objętych tymi zajęciami jest około 100 uczniów. Dzieci otrzymują również od prowadzącego zestawy ćwiczeń do samodzielnej realizacji. Gimnastykę korekcyjną prowadzi pani mgr rehabilitacji ruchowej – Alicja Łowicka.

3. Pedagog szkolny

Pedagog szkolny jest zatrudniony w Zespole Szkół Integracyjnych w Skierniewicach od początku istnienia tej placówki. Pedagog współdziała z wychowawcami klas w celu pomocy uczniom w przystosowaniu się do szkolnej rzeczywistości, współpracuje nauczycielami, by zapobiegać niepowodzeniom szkolnym, określa ich braki w wiadomościach, a także kieruje uczniów na badania do specjalistów. Ważną dziedziną szkolnego życia jest organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących; w tym celu pedagog współdziała z instytucjami pozaszkolnymi i z księgowością szkolną. Wraz z wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną dba o edukację zdrowotną wychowanków. Dba o prawidłowy przepływ informacji między szkołą a rodzicami uczniów. Pedagodzy pracujący w szkole to: pani mgr Dorota Malka (od początku istnienia placówki) i pani mgr Aneta Nowak (od września 2009 r.).

ps3

4. Psycholodzy

W ZSI pracują dwie panie psycholog. Z ich systematycznej pracy korzystają uczniowie z deficytami sensomotorycznymi, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w przystosowaniu się do środowiska szkolnego. Zajęcia z dziećmi obejmują 3 zasadnicze obszary działań:

  • wspomaganie rozwoju emocjonalnego i społecznego,
  • korygowanie deficytów rozwojowych,
  • wspomaganie efektywności procesu uczenia się.

Praca z dziećmi bazuje na ścisłej współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz pozostałymi specjalistami pracującymi w naszej szkole.

Psycholodzy pracujący w szkole to: pani mgr Renata Krzemińska-Jańczuk i pani mgr Agnieszka Krakowiak.

ps1

5. Terapeuci

W Zespole Szkół Integracyjnych prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przez dwóch pedagogów-terapeutów. Uczestniczą w nich uczniowie mający trudności w opanowaniu techniki czytania i pisania. Podłożem tych trudności są zaburzenia funkcji precepcyjno-motorycznych – najczęściej dysleksja. Terapia oparta jest na stałej współpracy z rodzicami i nauczycielami. Pedagodzy na bieżąco przekazują rodzicom wskazówki do pracy z dziećmi domu, a nauczycielom do pracy na zajęciach lekcyjnych. Terapię prowadzą panie: mgr Ewa Ozimek i mgr Anna Klepaczka.

Obraz9

Drogi użytkowniku,

Klauzula informacyjna obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. Z dnia 04.05.2018r. L 119/1), dalej jako „RODO” informujemy, iż:

1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach, ul. Tetmajera 7.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO.
3. Dane osobowe mogę być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego i do organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu udostępnienia strony internetowej
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu
9. Klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” (w górnej części strony).

Dostępność