Podróże z Koziołkiem Matołkiem

Klasy IIc i IIIb odwiedziły Góry Świętokrzyskie. Byliśmy w Chęcinach, Jaskini Raj, Inowłodzu. Pozdrowiliśmy też Dąb Bartek.