Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Samorząd szkolny na wycieczce

W dniu 13 czerwca 2011r. odbyła się wycieczka Samorządu Uczniowskiego do Cinema Park w Warszawie. Wycieczka była nagrodą za aktywną działalność uczniów w Samorządzie. Organizatorkami i opiekunkami uczniów była p. E.Cichal i p. E.Smolarek.
Dostępność