KOMUNIKAT: „Na terenie szkoły obowiązuje zakaz wstępu osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji odbywających się zajęć.”

Samorząd szkolny na wycieczce

W dniu 13 czerwca 2011r. odbyła się wycieczka Samorządu Uczniowskiego do Cinema Park w Warszawie. Wycieczka była nagrodą za aktywną działalność uczniów w Samorządzie. Organizatorkami i opiekunkami uczniów była p. E.Cichal i p. E.Smolarek.
Dostępność