Sprzątanie świata

Jak co roku we wrześniu braliśmy udział w Akcji Sprzątania Świata. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994r. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, czlonkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Pogoda dopisala, a nasze miasto jest naprawdę czyste!
Dostępność