Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pokaz psów policyjnych

W dniu 9.11.2011 roku uczniowie klas Ib, III a, III c i III d Szkoły Podstawowej oraz uczniowie niepełnosprawni z Gimnazjum udali się na pokaz psów policyjnych, zorganizowany przez pedagoga szkolnego, panią Anetę Nowak. Panowie policjanci wytłumaczyli dzieciom zasady postępowania względem obcych psów oraz psów atakujących. Dzieci przećwiczyły pozycję na tak zwanego żółwika. Policjanci  zademonstrowali tresurę posłuszeństwa psów, a także łapanie przestępców przy użyciu psów policyjnych. Policjanci udostępnili uczniom także radiowóz policyjny. Kto chciał mógł przez chwilę zasiąść na kierownicą i włączyć "koguta".
Dostępność