Warsztaty na temat:”Ciekawy start w Wolontariat”

17 listopada 2011r. odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat "Ciekawy start w Wolontariat" prowadzone przez Centrum Wolontariatu i Domowe Hospicjum im. Anny Olszewskiej.
Wzięli w nich udział uczniowie klas gimnazjalnych IIb, IIc, IIIa, IIIb.
Celem spotkania było wskazanie konkretnych przestrzeni do zaangażowania się osób zainteresowanych wolontariatem. Z wielka uwagą i zainteresowaniem uczniowie wysłuchali i obejrzeli filmy promujące wolontariat. Trzeba podkreślić, iż idee wolontariatu nie są obce naszym uczniom, gdyż w szkole działają: Szkolny Klub Wolontariusza i Szkolne Koło Caritas.
Niewątpliwie nowością dla młodzieży był jest hospicyjny, który uczy szacunku dla ciężko chorych i niepełnosprawnych.
Edukacja o końcu życia i opiece hospicyjnej będzie podejmowana nadal,  m.in. w czasie szkolnych katechez.