IX Międzyszkolny turniej „Przyrodomania”

20 kwietnia 2011 roku w  naszej szkole  odbył się IX Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Środowisku Społeczno-Przyrodniczym   „PRZYRODOMANIA”.

Konkurs ma na celu propagowanie właściwych postaw i zachowań dzieci wobec przyrody oraz  rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Forma  drużynowa konkursu ma  kształtować  umiejętność współpracy i zdrowej rywalizacji, a wspólne spotkania  sprzyjają  integracji szkolnych środowisk na terenie miasta.Turniej wpisał się już w kalendarium miejskich wydarzeń i jest objęty patronatem  Prezydenta Miasta.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich z następujących szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1:      Julia Plucińska Wiktoria Marsop

Szkoła Podstawowa nr 2:       Alicja Binek Aleksandra Binek

Szkoła Podstawowa  nr 4:      Jakub Kowalski Maciej Szczepanik

Szkoła Podstawowa nr 5:        Radosław Psyk Jan Sałuda

Szkoła Podstawowa nr 9:       Alicja Więcek Ernest Seroczyński

 

Dwuosobowe drużyny podejmowały zadania turniejowe wymagające znajomości pojęć społeczno-przyrodniczych z zakresu klas I-III oraz umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. W tegorocznym konkursie  uczestnicy podejmowali zadania z obszaru edukacji przyrodniczej, ekologicznej oraz  europejskiej.

W turniejowych  zmaganiach  zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr  9.
W drodze dogrywki  drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 4,  przed  Szkołą  Podstawową  nr 2.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci pięknych książek o tematyce przyrodniczej ufundowane przez Prezydenta Miasta Pana Leszka Trębskiego  oraz inne ciekawe i atrakcyjne  upominki  związane z promocją naszego miasta.

W przerwie uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na słodki poczęstunek,
a następnie obejrzeli  przedstawienie  przygotowane przez uczniów klas młodszych z koła teatralnego działającego w naszej szkole  pod opieką pani Ewy Tartanus.

Konkurs przygotowały: D. Pustelnik, A. Tomaszewska, M. Wójcicka

Dostępność