Podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów niepełnosprawnych

W dniu 22 maja odbyło się podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Uczniów Niepełnosprawnych pod nazwą „Moje miasto – Skierniewice”. Tego dnia nasza szkoła gościła uczniów niepełnosprawnych z różnych skierniewickich szkół i placówek. Uroczystość rozdania nagród połączona była z wystawą prac konkursowych. Nagrodzono następujące osoby:

 

W kategorii: przedszkola

 

I miejsce –     Kacper Wardziak – Przedszkole nr 3

                        Weronika Piątkowska – Przedszkole nr 3

                        Kamil Kobyłecki – Przedszkole nr 3

                        Adam Adamiec – Przedszkole nr 3

                                  

W kategorii: szkoły podstawowe, klasy I – III

 

I miejsce –     Roland Kampanile – Zespół Szkół Integracyjnych

II miejsce –    Filip SołwińskiZespół Szkół Integracyjnych  

III miejsce –   Piotr Śmieszek – Zespół Szkół Integracyjnych

Wyróżnienia: Joanna Caban – Zespół Szkół Integracyjnych

                        Kacper Szymański – Zespół Szkół Integracyjnych

 

W kategorii: Szkoły podstawowe, klasy IV – VI

 

I miejsce –     Karol Wiesiołek – Zespół Szkół Integracyjnych                       

II miejsce –    Maciej Domiza – Zespół Szkół Integracyjnych

III miejsce –   Arkadiusz Jabłoński – Zespół Szkół Integracyjnych

Wyróżnienie: Patryk Podkoń – Zespół Szkół Integracyjnych

 

W kategorii: gimnazja

 

I miejsce –     Sylwia Ceret – Zespół Szkół Integracyjnych                   

II miejsce – Krzysztof Olak – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

III miejsce –   Szymon Tomczyk – Zespół Szkół Integracyjnych

Wyróżnienie: Dominika Dąbrowska – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

 

W kategorii: placówki ponadgimnazjalne

 

I miejsce –     Piotr Bożałek – Warsztaty Terapii Zajęciowej                  

II miejsce –    Paweł Rzadkiewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

III miejsce –   Łukasz Górski – Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wyróżnienia: Adam Krakowiak – Warsztaty Terapii Zajęciowej

Łukasz Wójcik – Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych.

 

Ponadto dwie nagrody specjalne otrzymali:

 

Piotr Prokopczyk – Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych

Łukasz Szymczak – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

 

 

Dostępność