25 października 2012 r. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Dnia 25.10.2012 r. w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście – Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Panie bibliotekarki zorganizowały na początku X akcję "Podaruj książkę bibliotece", która miała na celu wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje, przeczytane przez uczniów, nauczycieli i rodziców. W wyniku akcje zebrano 176 książek.

Zostały zorganizowane konkursy plastyczne dla klas 1-3 – "Projekt okładki do ulubionej baśni" oraz dla gimnazjum – plakat promujący szkolną bibliotekę o tytuł zgranej klasy. 

Dla uczniów gimnazjum byłrównież ogłoszony konkurs literacki na utwór o książce. Od rana w bibliotece było tzw. "słodkie wypożyczanie" – każdy wypożyczający losował pytanie dotyczące książek i otrzymywał słodycze za prawidłową odpowiedź. 

W galerii "Art" została zorganizowana wystawa "To czytali nasi nauczyciele" – książki – ulubione lektury nauczycieli z dzieciństwa i wczesnej młodości.