Międzypowiatowa konferencja metodyczna

21 stycznia 2013 roku

odbyła się I Międzypowiatowa Konferencja Metodyczna

„O talentach w szkole, czyli uczeń zdolny w środowisku edukacyjnym”.

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli i przedstawicieli instytucji wspierających rozwój dzieci.

Podczas wystąpień prelegenci prezentowali swoje doświadczenia

i pomysły na pracę z dziećmi zdolnymi.

Spotkanie było doskonałą okazją do promocji własnych projektów i osiąganych sukcesów

– wystawy tematyczne, prezentacje prac wykonanych przez uzdolnionych wychowanków.

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Ada Męcina

Marysia Witkowska

Mateusz Bednarczyk

Julek Dudek

  Więcej informacji i zdjęć na stronach Urzędu Miasta Skierniewice oraz na www.tvskierniewice.pl

 

Dostępność