Warsztaty ilustratorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej z panią Natalią Talarek – klasa IVb

Dnia 10.04.13 r. biblioteka szkolna ZSI uczestniczyła w warsztatach ilustratorskich z panią Natalią Talarek. Pani Natalia na początku spotkania rozmawiała z dziećmi o ich zainteresowaniach plastycznych oraz przypomniała rodzaje technik malarskich.

Później ilustratorka zademonstrowała dzieciom swoje szkice i gotowe rysunki do książek oraz książki z ilustracjami przez nią wykonanymi.

Spotkanie było bardzo ciekawe i wzbogaciło doświadczenia dzieci w zakresie plastyki i technik malarskich.