Sprzątanie świata

W dniu 4.10.2013 r. uczniowie klas szóstych naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”. Zadaniem uczniów było oczyszczenie ze śmieci ulic w okolicy naszej szkoły. Akcja zakończyła się sukcesem! Wszystkim uczniom i zaangażowanym nauczycielom dziękujemy!