ŻEGNAMY ZIMĘ, WITAMY WIOSNĘ

m2

W dniu 21.03.2014  r. klasa Ie poznała tradycje związane z witaniem wiosny. Uczniowie wykonali MARZANNĘ i wyruszyli w celu pożegnania zimy. Cała klasa czujnie wypatrywała oznak wiosny.

M. Rosińska

 

m1m3m2