Klasa IIIb w zakładzie WOD-KAN.


071

pgallery-icon

 

W dniu 17 czerwca klas IIIb odwiedziła WOD-KAN. Wizyta ta umożliwiła dzieciom bliższe poznanie metod oczyszczania i utylizacji ścieków oraz sposobów uzdatniania wody. Znacząco wpłynęła również na poszerzenie wiedzy uczniów z  zakresu ochrony środowiska.

E. Smolarek, J. Kowalska

Dostępność