Nasza szkoła otrzymała statut SZKOŁY W RUCHU!!!

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły z zaangażowaniem i zapałem realizowali zadania wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ubiegając się tym samym o tytuł "SZKOŁY W RUCHU". Pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Marcina Sarna, Anety Sarna, Artura Zakrzewskiego, Dariusz Owczarka, Moniki Świerczyńskiej oraz Krzysztofa Ciszewskiego zostawali wprowadzani w świat wiedzy o wychowaniu fizycznym oraz dbałości o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, kształtowali nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie tak ważny w aspekcie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
Za prawidłową, różnorodną i bardzo atrakcyjną realizację wszystkich wymaganych zadań Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało naszej szkole tytuł „SZKOŁA W RUCHU”. Podziękowania dla pani Eweliny Laska za pomoc w opracowaniu materiałów informacyjnych.

ZSI_szkoła_w_ruchu

Koordynator akcji: Marcin Sarna