Turniej Języka Angielskiego w klasach I-III

 

image002

pgallery-iconpgallery-icon

 

W dniach 11 i 12 czerwca w naszej szkole odbył się Miedzyklasowy Turniej Języka Angielskiego dla klas I – III. Turniej miał charakter zabawy z przestrzeganiem zasad fair play. Uczniowie mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyce. Z każdego poziomu  edukacyjnego zostały wyróżnione klasy. W kategorii klas pierwszych wyróżnienie zdobyła klasa Ia i Id, w klasach II najlepsza okazała się klasa IIb, a w trzecich klasa IIIa. Wyróżnione klasy otrzymały dyplomy i upominki. Każdy uczestnik turnieju otrzymał słodką niespodziankę.

A. Bieniewicz, M. Biernat, M. Mazurkiewicz, D. Pustelnik