EKOPRACOWNIA – Wymarzyliśmy i Otrzymaliśmy

W dniu 26.08.2014 r. zostala zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: "Planujemy, tworzymy ekopracownię 4 Pory Roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Skierniewicach". Łączny koszt zadania to 41.706,00 zł. Otrzymalismy z WFOŚiGW dotację na kwotę 39.6000,00 zł.