Pamiętamy…

30 października 2014 r. członkowie Szkolnego Koła „Caritas”, odwiedzili cmentarze, poprzez modlitwę i zapalanie zniczy na grobach  pracowników szkoły, uczennicy Agnieszki Podkoń oraz opuszczonych mogiłach cmentarza wielowyznaniowego, uczcili pamięć o zmarłych.zsi1zsi3

Opiekę nad dziećmi sprawowały – p.Agata Kobusi p.Beata Ziębińska.

Znicze, które zostały zapalone na grobach, zostały zebrane przez dzieci z kl. I-III, które włączyły się w „Akcję Znicz” przeprowadzoną przez Klub Wolontariatu.