Akcja Góra grosza

W dniach 24.11. – 5.12. grudnia reprezentanci Samorządu Uczniowskiego odwiedzali codziennie wszystkie klasy oraz gabinety, zbierając grosze oraz inne monety w ramach akcji charytatywnej Góra Grosza.

J.Szwajkosz

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Przez dwa tygodnie, dzięki hojności uczniów, nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników szkoły, reprezentanci Samorządu Uczniowskiego zdołali zebrać 280 złotych i jeden grosz. Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji oraz wsparcie. Pieniążki na pewno przywołają uśmiech na czyjejś twarzy:)

Dostępność