I Ty bądź mistrzem

mi

Klasy pierwsze z naszej szkoły od września 2014 r. przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Mały Mistrz, którego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Maria Biernat, Elżbieta Smolarek

Od początku roku szkolnego wszyscy uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli na zajęciach wf-u. W ostatnich dniach października pomyślnie przeszli testy sprawnościowe, które wcale nie były łatwe. Jednak świetnie poradzili sobie z tym ogromnym wyzwaniem.

Kolejne zadanie, jakie stanęło przed nimi, to zdobycie sprawności – „gimnastyk”. Do tego zadania długo przygotowywali się.  Każdemu dziecku udało się wszystkie ćwiczenia wykonać pomyślnie. Większość wykonała samodzielnie, niektórym należało trochę pomóc. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i dumni z wykonanych ćwiczeń, najbardziej z próby równowagi i zwinności na ławeczce. Hurra!! Gratulujemy Małym Mistrzom. Już rozpoczynają  przygotowania do zdobycia kolejnej odznaki. Zachęcamy wszystkich do codziennych ćwiczeń.

img003