Test Wiedzy o Bezpieczeństwie dla klas pierwszych

puchW dniach 24 – 28.11.2014r. trwał Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie „Klubu Bezpiecznego Puchatka” –  jedyna akcja w Polsce, która na tak szeroką skalę sprawdzała wiedzę dzieci w zakresie bezpieczeństwa. Test, dzięki któremu wszystkie dzieci z klas I mogły utrwalić zdobyte wiadomości oraz zweryfikować swoją wiedzę.

Maria Biernat, Barbara Bieniewicz

TEST WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE obejmował 15 pytań w takich aspektach jak: bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz bezpieczeństwo w Internecie. Przygotowany został w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Pytania były czytane przez lektora. Po zakończeniu testu dzieci otrzymały  informację, ile poprawnych odpowiedzi wybrały, a także mogły sprawdzić, które odpowiedzi były poprawne, a które nie. Wszystkie dzieci spisały się na medal, okazało się, że mają ogromną wiedzę o bezpieczeństwie. Życzymy im, aby zawsze i wszędzie pamiętały o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

img001img002img003img004img005