Wyjazd do Wołuczy

Z okazji zbliżającego się Dnia Patrona, reprezentantki Samorządu Uczniowskiego, Ola Zwierzchowska i Karolina Wrąbel z klasy 3b z Panią Joanną Szwajkosz, odwiedziły pomnik w Wołuczy, postawiony na cześć patronki ZSI Marii Grzegorzewskiej. Uczennice posprzątały pomnik, złożyły kwiaty i zapaliły znicz.

J. Szwajkosz

Maria Grzegorzewska to pedagog, profesor – uczona o złotym sercu, kreatorka pedagogiki specjalnej w Polsce. Przez całe życie ogromnie ceniła przyjaźń. Darzyła przyjaźnią wszystkich, których znała np. profesorów, asystentów, studentów oni zaś przyjaźń tę odwzajemniali. W Liście do nauczyciela. pisała, że „Przyjaźń daje moc do wspólnego przezwyciężania trudności, pomaga dźwigać odpowiedzialność, nie daje zapominać, że trzeba szukać tego, co najważniejsze” i według tego tak postępowała przez swoje całe życie. Profesor Grzegorzewska określała pedagoga jako budowniczego świata i jego przyszłości: „Im lepszy będzie nauczyciel, tym lepszy będzie świat i życie każdego człowieka”. Jej myśl pedagogiczna i głęboki humanizm są ciągle aktualne. Dziękujemy Pani Mario.

image004 image003 image002 image001

image001 image002

Dostępność