Poznaj swoją „Małą Ojczyznę”

Klasa 2e wzięła udział w zajęciach pt. „Poznaj swoją Małą Ojczyznę”, przygotowanych przez panie z Biblioteki Pedagogicznej. Celem zajęć było dostarczenie wiedzy o kulturze własnego regionu wraz z jego tradycjami i historią, a także uświadomienie poczucia przynależności do lokalnej społeczności. Uczniowie zapoznali się ze zwyczajami i obrzędami ludowymi naszego regionu, poznali historię Skierniewic, zabytki i legendy, a w części praktycznej zajęć wykonali flagę Skierniewic oraz wycinankę łowicką.

Aneta Gędek

image004 image003 image002 image001