Bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji

W piątek 16 października 2015 r. dzieci ze skierniewickich szkół (w tym dziesięcioro dzieci z klasy 3a z ZSI ) wzięły udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej przez Urząd Miasta Skierniewice przy współudziale Wicemarszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej. Tego dnia w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Centrum Nauki Kopernik oraz wielu miejscach w całej Polsce została podjęta próba bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największa liczbę osób organizowane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

M. Wójcicka

Akcja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12.00. Dzieci prowadziły resuscytację oddechowo – krążeniową nieprzerwanie przez pół godziny. Za aktywny udział w akcji i ogromne zaangażowanie dzieciaki otrzymały apteczki pierwszej pomocy oraz podziękowanie. Gośćmi akcji byli m.in.: Wicemarszałek Sejmu VII kadencji Elżbieta Radziszewska oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak. W całej Polsce przystąpiło do niej ponad 88 444 tys. zadeklarowanych osób z 1 041 instytucji. Po zakończeniu akcji, w czasie której został pobity rekord z roku 1013 , który wynosił 83 tys. osób, dzieci zostały zaproszone przez panią Wicemarszałek na wizytę do Sejmu, gdzie zwiedziły między innymi salę obrad oraz gabinet pani Wicemarszałek. Pani Elżbieta Radziszewska opowiedziała dzieciom o pracy posłów i senatorów w Sejmie. Na koniec dzieci otrzymały drobne sejmowe pamiątki.