Czytanie z pasją

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek odbyły się zajęcia czytelnicze „Czytanie z pasją”. Dla ucznió klas 2 i 3 zajęcia poprowadziły panie: Ewa Jarczyńska, (emerytowana nauczycielka z naszej szkoły, której pasją jest czytanie i tworzenie bajek) oraz Danuta Grzeczka (bibliotekarka oddziału dla dzieci, Miejskiej Biblioteki Publicznej). Po przeczytaniu bajek, dzieci odbył dyskusję na temat pasji czytelniczej.

 

Digital image

Digital image

Digital image

Digital image

Dostępność