Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu

4 grudnia odbyła się konferencja organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu przez ZSSO w Skierniewicach.
Podczas spotkania nasi wolontariusze zaprezentowali działania SKW oraz prezentację konkursową „Barwy wolontariatu”. Doroczna konferencja była także okazją do rozstrzygnięcia międzyszkolnego konkursu wiedzy o wolontariacie skierowanego do młodzieży, a organizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach. Nasza szkoła zajęła IV miejsce oraz otrzymaliśmy dyplom za najlepszą prezentację.
Udział w konkursie wzięły udział:
Maja Gniadek, Klaudia Ceret i Ala Marchel.
Koordynator SKW Jolanta Kowalska

a1

a2