Poniedziałek z lekturą

Od listopada w naszej bibliotece jest realizowany projekt edukacyjne promujący czytelnictwo.

Klasy 4- 6 spotykają sie na zajęciach w poniedziałki- stąd tytuł ,,Poniedziałek z lekturą”.

Digital image

W poszczególnych klasach czytamy:

klasy 4 – Jansson T. ,, W Dolinie Muminków”

klasy 5- Niziurski E. ,, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”

klasy 6- Rowling J. K.- ,, Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

Spotkania będą trwały do maja 2016 r. W czerwcu nastąpi podsumowanie projektu. Przewidziane są nagrody dla najbardziej zaangażowanych uczniów.

Odpowiedzialni za projekt są nauczycielki bibliotekarki oraz nauczycielki języka polskiego.

Harmonogram spotkań

Klasa Pierwszy poniedziałek

miesiąca

Drugi poniedziałek

miesiąca

Trzeci poniedziałek

miesiąca

4a 7 l.-p. Jaworska Cichal    
4b 2 l.- p. Jaworska  Cichal    
4c 5 l.- p. Jaworska Cichal    
4d 6l.-p. Roszkowska Żydowo    
5a   3l.- p. Lesiecka  
5b   7l.- p. Roszkowska

 Żydowo

 
5c   2l.- p. Biskupska  
6a     8l.-p. Roszkowska Żydowo
6b     6l-p. Biskupska
6c     7l.- p. Biskupska
6d     4l–p. Lesiecka