Wybieram zdrowie

W dniach 19 – 24 listopada 2015 r. zostały zorganizowane i przeprowadzona przez nauczycieli bibliotekarzy
i uczennicę Koła przyjaciół biblioteki – Julię Wacławską, biblioteczne lekcje tematyczne dla klas 4 i 5 pod hasłem
,,Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”. Celem podjętych działań była promocja wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Zachęcono uczniów do korzystania z literatury promującej zdrowe kulinaria.