Konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum!

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III gimnazjum.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie prezentacji multimedialnej w programie PREZI, w formie historii zawierającej od 10 do 20 wątków.

Tematyka prezentacji powinna bezpośrednio nawiązywać do tegorocznego hasła Dnia Bezpiecznego Internetu „Lepszy Internet zależy do Ciebie”.

Ewelina Laska, Agnieszka Kędziora

Szczegóły konkursu:

 

  1. Prezentacja musi być wykonana samodzielnie.
  2. Na ostatnim slajdzie powinna znajdować się bibliografia oraz netografia, wykorzystane do stworzenia prezentacji.
  3. Z dostarczonych prac zostaną wybrane dwie najlepsze prace i zostaną wysłane do organizatora konkursu, którym jest Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Łodzi.
  4. Przy ocenianiu prac będzie brana pod uwagę wartość merytoryczna, aspekty techniczne i walory estetyczne.
  5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 marca 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
  7. Termin składania prac – do 4 marca.