Wyróżnienie w XXXII Międzynarodowym Konkursie Literackiem Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku

7 kwietnia 2016 r. zostały opublikowane oficjalne wyniki XXXII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku. Wzięło w nim udział 5976 uczniów z całego świata, w tym troje z naszej szkoły. Byli to: Miłosz Stachlewski z kl. IVC oraz rodzeństwo, Kamila i Dawid Marat z kl. VB. Cała trójka otrzymała wyróżnienie za swoją publikację!!! Miłosz zdobył je dzięki utworowi poetyckiemu pt. „Zwykłe – niezwykłe przedmioty „, zaś Kamila i Dawid napisali dwa osobne teksty prozatorskie zatytułowane „Sen o popularności”.

Komisję Konkursową stanowili: znana polska pisarka, autorka wielu wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży – Wanda Chotomska jako przewodnicząca, inni poeci, prozaicy, dziennikarze, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

Serdecznie gratulujemy naszym wspaniałym zwycięzcom, życząc im dalszej inspiracji do literackiego tworzenia. Jest to dla nich, jak i dla szkoły wielkie osiągnięcie! Jesteśmy z Was dumni!

K.Roszkowska-Żydowo, J.Jaworska-Cichal

Dostępność