Stypendium szkolne

Informacja dla rodziców o stypendium szkolnym

Pomoc w formie stypendium szkolnego jest udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2016/2017.

Wniosek na stypendium należy pobrać ze strony i wraz z udokumentowaną informacją o dochodach złożyć do pedagoga szkolnego.

Należy przedłożyć dokumenty o dochodach (netto) uzyskanych w sierpniu bieżącego roku. Kryterium do uzyskania stypendium to kwota 514 zł na osobę w rodzinie.

Uczeń powinien spełnić następujące kryteria: miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 514 zł, w rodzinie występuje: niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina jest niepełna, bezrobocie, alkoholizm.

Termin składania wniosku – nie później niż do 15.09.2016.

Pedagog szkolny

Wniosek

Dostępność