Klasy piąte i szóste zwiedzają Polskę

Uczniowie klas piątych dzięki dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi – w ramach realizacji zadania konkursowego z dziedziny „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szk. 2015/2016” mieli możliwość wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą, która trwała 3 dni. Wszyscy wrócili w szampańskich humorach!​

A. Zglińska

Dostępność