DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

*DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH odbędzie się w ZSI dnia 5 grudnia.

W tym dniu gościć będziemy przedstawicieli WTZ w Skierniewicach wraz z opiekunami. Tematem dnia będą  MARZENIA. Specjalne zajęcia i atrakcje przeprowadzą nasi wolontariusze wraz z opiekunami.

Prosimy wychowawców klas i pedagogów specjalnych o przygotowanie z uczniami niepełnosprawnymi krótkiej wypowiedzi (1-2 minuty) na temat:  MOJE  MARZENIE…

Uczeń może mówić, czytać sam lub może przeczytać jego kolega, opiekun. Wybieramy tylko uczniów chętnych i takich, których rodzice wyrażają zgodę. Wypowiedzi te będą nagrywane w dniu 29.11.2016r. w godz. 9:00 – 11:00   w Sali Aktywności Dziecięcej.

Można również dostarczyć gotowe (krótkie!) nagranie przygotowane wcześniej np. z rodzicem w domu do dnia 1.12.2016r. do pani Mileny Kamińskiej lub p. Marty Chadamik.

Będziemy tworzyć także KSIĘGĘ  MARZEŃ , w której uczniowie zobrazują lub napiszą własnoręcznie swoje marzenia.

(karty do Księgi wraz z instrukcją otrzymają wychowawcy/ pedagodzy specjalni w najbliższym czasie).

Marta Chadamik