Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach funkcjonuje od 1995 roku. Jest jedyną szkołą integracyjną na terenie naszego miasta. Uczą się w niej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Klasa VC na wystawie fotografii z okazji 560-lecia Skierniewic

Dnia 2 marca 2017 r. klasa VC odwiedziła wystawę uliczną „Skierniewice wczoraj i dziś” .

Wystawa fotografii prezentuje obiekty architektoniczne naszego miasta i ukazuje zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich stu lat. Fotografie pochodzą z archiwum Izby Historii Skierniewic, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz prywatnych zbiorów skierniewickich kolekcjonerów.

Zdjęcia bardzo zaciekawiły uczniów,  niektóre wywołały zdziwienie. Chłopcy i dziewczęta porównywali znane im dziś miejsca z widocznymi na fotografiach z dawnych lat.

Beata Kowalczyk

Dostępność